Over Putten Bomendorp

Veel en veelzijdig Putten

Uit onderzoeken blijkt dat Putten vooral in trek is bij gezinnen met jonge kinderen en bij 55-plussers. En dat zij hier vooral komen voor de natuur.  Gerieke: “Het is heel makkelijk om te vertellen wat Putten allemaal te bieden heeft. Een stuk moeilijker is het, om één krachtig en passend kernwoord te bedenken. Het kernwoord moet niet zo algemeen zijn dat het nietszeggend wordt. En als je kiest voor een heel specifiek woord, sluit je dan niet heel veel uit? En hoe verbindt het de ondernemers? Tijdens de zoektocht bleven er twee kernwoorden over: ‘natuurbeleving’ en ‘bomendorp’. We kwamen er niet goed uit. We besloten over elk kernwoord een presentatie te houden voor de grote groep. Dat leidde tot wat discussie, totdat iemand zei: ‘Als je er niet voor kiest om heel specifiek te zijn, dan kies je eigenlijk niet. We moeten dúrven kiezen.’ Het werd ‘Bomendorp’. Zelfs de ondernemers aan de waterrand zagen de voordelen ervan in.”

Over Putten Bomendorp

Putten wil zich positioneren met het kernwoord “Putten Bomendorp”.
Ondernemers, VVV en gemeente hebben samen nagedacht over deze positionering.
Het kernwoord verbindt ondernemers en geeft  duidelijk aan wat Putten kenmerkt. 
Èn het inspireert ondernemers en bewoners om hierbij aan te haken. 

Vele initiatieven zijn reeds ontplooid zoals onder andere het spectaculaire 2-daagse BOOM IN' Putten Festival!

Communicatiebureau Spirion