Sprielderbos en Speulderbos

Sprielder- en Speulderbos

Het Speulder- en Sprielderbos behoort tot de oudste en mooiste bossen van Nederland. In deze bossen vind je de ‘dansende’ bomen. Hier in dit bos mag de natuur haar gang gaan. In dit bos zijn nog twee andere soorten bos te vinden. Het lichte bos, met grove dennen berken en eiken. En het donkere bos, waar vooral douglas- en fijnsparren en Amerikaanse eiken groeien. Stukken in deze bossen worden gebruikt voor houtproductie. In het bos zijn diverse wildkijkschermen en ook een Wild Arena waar men zelf dieren kan spotten. 

Communicatiebureau Spirion